پلان کانکس چرخدار - کانکس کاراد سازه

مسیر های ارتباطی

بروشور ما

_____

کانکس چرخدار
کانکس چرخدار 5
کانکس چرخدار 4
کانکس چرخدار 3
کانکس چرخدار 1
کانکس چرخدار
کانکس چرخدار 5
کانکس چرخدار 4
کانکس چرخدار 3
کانکس چرخدار 1

پلان کانکس چرخدار

_____

پلان کانکس چرخدار به دو صورت ترسیم میشود. پلان کانکس چرخدار کارگاهی و پلان کانکس چرخدار فروشگاهی و پلان کانکس چرخدار کاروان و یا مسافرتی که نحوه  ترسیم  در هرکدام متفاوت است در کانکس های  مسافرتی به دلیل نوع کار بری می باست آشپزخانه و سرویس و نحوه نصب کابین بر روی اکسل کاملا نمایش داده شود تا فرق کانکس چرخدار کارگاهی و فروشگاهی را نمایان کند. در کانکس چرخدار فروشگاهی و کارگاهی کار طراح راحت تر بوده زیرا پلان این دو مانند پلان کاروان پر از جزییات نمیباشد.

درباره شرکت

کانکس کاراد سازه در سال 1383 متشکل از تیم فنی مهندسی و کارشناسان فروش مجرب فعالیت خود را در زمینه کانکس و ساختمان پیش ساخته شروع نمود. و پس از طی این زمان با کسب رضایت بیش از 3800 مشتری و انجام پروژه های متعدد در سراسر کشور و افتخار همکاری با ارگان های رسمی و دولتی بعنوان یکی از برترین تولید کنندگان در کشور معرفی گردیده است.

دفتر ساخت و ساز